یاسر احمدوند رئیس شورای راهبردی بیست و دومین جشنواره سراسری صنعت نشر شد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، یاسر احمدوند، دستیار امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکم محمدمهدی به عنوان رئیس شورای راهبردی بیست و دومین جشنواره سراسری صنعت نشر انتخاب شد. اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از حکم احمدوند گفت;


با توجه به اهمیت صنعت چاپ کشور و توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و ایرانی و معرفی توان و پتانسیل این صنعت فرهنگی و ارج نهادن به زحمات صنعت چاپ و نشر و تفسیر فرهنگی ضروری است. گفتمان در چارچوب برگزاری برنامه ملی، با بهره گیری از تجربیات جناب عالی، شما را به عنوان رئیس شورای راهبردی بیست و دومین جشنواره ملی صنعت چاپ و نشر منصوب می کنم.امید است با یاری خداوند متعال و استفاده از ظرفیت سازمانی و سازمانی در اجرای این برنامه ارزشمند فرهنگی با عظمت هر چه بیشتر موفق و موید باشید.