یوگای توجه چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه به تخیل و پیش بینی بیشتر کمک می‌تدریجی؟


در عصر دیجیتال امروزی کدام ممکن است اکثر اشخاص حقیقی ساعات زیادی اجتناب کرده اند روز را به صفحه کامپیوتر کامپیوتر لپ تاپ، گوشی، تبلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خیره می شوند، توجه ها آسیب زیادی می بینند. با این حال چگونه اجتناب کرده اند چشمان شخصی به سمت این آسیب ها دفاع کردن کنید؟ اگر به همان اندازه به فعلی عنوان «یوگای توجه» را نشنیده اید، یکپارچه مطلب را بیاموزید به همان اندازه همراه خود این سبک یوگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید آن برای توجه اصولاً شناخته شده شوید.

یوگا توجه چیست؟

یوگای توجه برای ادغام کردن تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کششی توجه است کدام ممکن است {برای حفظ} سلامت توجه طراحی شده است. برخی اجتناب کرده اند فعالان اعلام کردن می کنند کدام ممکن است این بازی توجه ممکن است تخیل و پیش بینی را افزایش بخشد، با این حال علم باقی مانده است این را تایید نکرده است. علاوه بر این می توان آن را راهی مفید برای کاهش فشار موجود در توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بافت عضلانی توجه در تذکر گرفت. در یکپارچه به راه اندازی شد تعدادی از حرکت یوگا برای توجه می پردازیم.

۱. اجتناب کرده اند کف بازو شخصی کمک بگیرید

این می تواند یک راه لذت بخش برای آرام کردن توجه های تخلیه است کدام ممکن است می توانید بعد اجتناب کرده اند عالی روز تمدید شده جلوی کامپیوتر شخصی بررسی کنید. بازو های شخصی را از نزدیک به هم بمالید به همان اندازه بافت از گرما بین کف بازو ها تحمیل شود. سپس کف بازو های شخصی را روی توجه های بسته شخصی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس عمیقی بکشید. اجتناب کرده اند از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی اوقات خوبی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد رایگان شدن بافت عضلانی توجه شخصی باشید. {در این} حالت بمانید به همان اندازه از گرما تمام شود.

۲. مژه

چشمان ما می خواهیم روزی کدام ممکن است تخلیه هستیم خشک شوند، متعاقباً این ورزش برای قدرت بخشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی به آنها برتر است. آسان بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم به ورودی مورد توجه قرار گرفت کنید. به مدت ۵ به همان اندازه ۱۰ ثانیه فوری پلک بزنید. سپس {به آرامی} چشمان شخصی را برای تعدادی از ثانیه ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های شخصی را اجتناب کرده اند بالا بگیرید.

۳. هدف اصلی را ورزش کنید

تمرین تمرکز

این ورزش به آسانسور بافت عضلانی توجه {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مشکل لذت بخش است. بازوی چپ شخصی را در برابر این شخصی باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شست شخصی را بالا بیاورید (معادل علامت خیلی شبیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انگشت شست شخصی هدف اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} بازوی شخصی را {به سمت} راست حرکت دهید. این کار را به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانید با بیرون مانور دادن بالا هر دو گردن انجام دهید. سپس {به آرامی} انگشت شست شخصی را {به سمت} تولید دیگری ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مدت روی آن هدف اصلی کنید. این کار را عالی هر دو ۲ بار تکرار کنید. برای تعدادی از ثانیه چشمان شخصی را {به آرامی} ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های شخصی را اجتناب کرده اند بالا بگیرید.

۴. تلنگر توجه

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تمرینات آسانسور کننده توجه، تلنگر توجه است کدام ممکن است فرصتی برای ورزش هدف اصلی حواس است. وقتی چشمانتان را می‌چرخانید، متوجه چه چیزی در اطرافتان می‌شوید؟ آسان بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است بالا شخصی را تدریجی نگه داشته اید {به آرامی} به سقف مورد توجه قرار گرفت کنید. چشمان شخصی را {به سمت} راست بچرخانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانید {به سمت} راست مورد توجه قرار گرفت کنید. سپس چشمان شخصی را روی پایین بچرخانید، سپس چشمان شخصی را {به سمت} چپ بچرخانید، سپس آنها را {به سمت} سقف بچرخانید. سپس مستقیم به ورودی مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند اینکه در جهت تولید دیگری تکرار کنید عالی نفس عمیق بکشید.

اگر چشمان ممکن است بافت خستگی هر دو ناراحتی می تدریجی، اجتناب کرده اند تمرینات تقویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل آن بر روی تمریناتی هدف اصلی کنید کدام ممکن است فرصتی برای استراحت تحمیل می تدریجی. جدا از یوگای توجه، توجه اجتناب کرده اند ایده ها عمومی سلامت توجه کدام ممکن است متخصصان طرفدار می کنند فوق العاده ضروری است. معادل:

قوانین ۲۰:۲۰:۲۰

به ازای هر ۲۰ دقیقه کدام ممکن است صفحه کامپیوتر را تماشا می کنید، آرامش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمان شخصی را در فضا ۵ متری به مدت ۲۰ ثانیه محور کنید. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند تایمرهای رومیزی بیشترین استفاده را ببرید.

آرایش توجه را به طور مشترک انجام دهید

عالی معاینه ماهر توجه (حتی وقتی تغییری در تخیل و پیش بینی ندیدید) ارائه می دهیم این شانس را می دهد کدام ممکن است برای عجله شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در جاری ایجاد را ایجاد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به مشکلات هر دو اولویت های بالقوه همراه خود ممکن است صحبت کنید.

اجتناب کرده اند چشمان شخصی دفاع کردن کنید

این به معنای استفاده اجتناب کرده اند سایه های خورشید در زیر آفتاب خورشید است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خواستن به استفاده اجتناب کرده اند لنز هر دو عینک دارید، مثبت شوید کدام ممکن است آنها را به طور مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک استخدام می کنید.

مراقب خورده شدن شخصی باشید به همان اندازه چشمانتان مفید نگه دارد

مصرف کردن عالی رژیم غذایی متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند ویتامین های C را انتخاب کنید و انتخاب کنید E، اسیدهای چرب امگا ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی ممکن است به سلامت توجه کمک زیادی تدریجی. سبزیجات برگ بی تجربه، ماهی های روغنی، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکبات را در رژیم غذایی شخصی قرار دهید به همان اندازه اجتناب کرده اند فواید آن بهره مند شوید. هیدراته ماندن نیز {مفید است}، از چشمان ما به رطوبت خواستن دارند، متعاقباً از آب بنوشید.

اجتناب کرده اند اشک مصنوعی بیشترین استفاده را ببرید

قطره اشک مصنوعی

اگر برای مدت زمان بسیار طولانی به صفحه کامپیوتر خیره شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چشمان شخصی بافت خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد می کنید، به دکتر شخصی مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تایید اجتناب کرده اند قطره های اشک مصنوعی بیشترین استفاده را ببرید.

توقف سیگار

سیگار کشیدن ممکن است خطر ابتلا به آب مروارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به عصب تخیل و پیش بینی را افزایش دهد. توقف سیگار فواید زیادی برای بهزیستی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت توجه ها را می توان به لیست فواید آن اضافه کرد.

اخرین حرف

یوگای توجه برای روزهایی کدام ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی به نمایشگرهای مختلف خیره شده اید، تمرینی استراحت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخش است. مراقبت اجتناب کرده اند توجه را انتقادی بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدت زمان بسیار طولانی روی چشمان شخصی کار نکنید.

این متن ساده برای نیازها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی است. در گذشته اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند طرفدار های این متن حتما همراه خود عالی متخصص مراجعه به کنید. برای داده ها اصولاً Digicala Mag. سلب پاسخگویی مطالعه.

تأمین: Happyfull