یک بار دیگر جنجال ، یک بار دیگر شکدم: نهادها در ایران چهره‌های رسانه‌ای غربی را دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها دانش غلط می دهند/ همراه خود «ویکی استرت» اسرائیل همکاری داشتم


بیش اجتناب کرده اند عالی ماه پیش پس اجتناب کرده اند تخلیه مطلبی در یک واحد کانال تلگرامی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، ملاحظه‌ها به کاترین پرز شکدم، تحلیلگر زن یهودی فرانسوی-بریتانیایی، جلب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجی اجتناب کرده اند پاسخ‌ها به‌ویژه اجتناب کرده اند سوی رسانه‌ها کدام ممکن است اجتناب کرده اند قضا مطالب شکدم را چاپ شده کرده بودند، به راه افتاد.

در جستجوی اظهارات بسیاری رسانه ای دانستن درباره شخصیت او عبدی مدیا همراه خود کاترین شکدم ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرده است. دیده بان ایران برای نخستین بار محتوای متنی این مصاحبه را چاپ شده کرده است.   

خانم کاترین پرز شکدم، خیلی متشکرم کدام ممکن است به ممکن است وقت دادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گفتگو نمایندگی کرید. در ابتدای امر، خیلی اجتناب کرده اند ما پرسیدن کدام ممکن است خانم شکدم {چه کسی} هست؟ کاترین ممکن است کی هستید؟

– مطمئنا. خب ممکن است باید برگردم به قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدا آغاز کنم.ممکن است فرانسوی هستم، در پاریس به دنیا اومدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همونجا غول پیکر شدم،باید بگم کدام ممکن است خانوار ممکن است یهودی هستن،دراصل، پدربزرگ ممکن است اجتناب کرده اند سمت مادری، همراه خود آلمان نازی جنگید.ایشان خیلی خیلی در گذشته، اجتناب کرده اند اوایل دهه ۱۹۳۰ به نیروی های از دوام فرانسه علیه آلمان‌ اتصال.

دوبار دستگیر شدن ولی توسط خودم سودآور به خطرناک شدند.پدر بزرگم اجتناب کرده اند سمت پدری، هم در یکی اجتناب کرده اند اردوگاه‌های کار تحت فشار آلمان نازی بودند.پس قبلی روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ای داشتم. ممکن است در تنظیم سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمذهبی غول پیکر شدم چون تربیت سکولاری داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توی خونه مذهب چندان موضوع مهمی نبود.پس درک ممکن است اجتناب کرده اند مذهب خیلی خیلی هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطحی بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب موضوعی نبود کدام ممکن است ما دانستن درباره‌اش توی خونه بیش از حد حرف بزنیم.

بعد برای تحصیل در دانشکده به بریتانیا رفتم.  اونجا همراه خود شوهرم کدام ممکن است الان شوهر سابقم محسوب می‌شه شناخته شده شدم کدام ممکن است اتفاقاً عالی مسلمان یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف بود.را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اینکه عروسی کردیم، اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است شد به همان اندازه مسلمان شوم کدام ممکن است  خب پذیرفتم.

در واقع ۹ اجتناب کرده اند همون روز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند روی اجبار {هر دو سرزنش}، اما علاوه بر این اصولاً … برای اینکه به عبارتی به درخواست شده است  او احترام بذارم. چرا کدام ممکن است، خب، اونموقع ما عروسی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل خانوار دادیم، حس می کردم..شوهرم خیلی عالی مواد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواست کدام ممکن است این اتفاق بیوفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان منم پذیرفتم.را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد، ممکن است خیلی دانستن درباره اسلام کنجکاو شدم، چراکه،اگر قرار بود ممکن است مسلمان باشی، باید بفهمی کدام ممکن است {اسلام}راجع به چه چیزی هست متعاقباً، ممکن است توسط خودم آغاز به تجزیه و تحلیل کردم، به هیچ وجه معلم نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خیلی زود خرس تاثیر قطعا ارزش آن را دارد‌های تشیع قرار بدست آوردم.

چون حس می‌کردم اجتناب کرده اند به نظر می رسید ممکن است اجتناب کرده اند صحت تاریخی بیشتری برخوردار است. بافت می‌کردم کدام ممکن است اصولاً به قطعا ارزش آن را دارد‌ها می پردازه. راجع به این چیزها توی قرآن تحقیق می کردم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اسبابک ها باعث اختلافات زیادی در عروسی ممکن است شدند.

ویژه به ویژه در اواخر {ازدواجم}، موقع مسکن کردن در خاورمیانه هم این موضوع اسلام شیعه {برام} پر رنگ تر شده بود.فرقه‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار زیادی نسبت به مسلمانان شیعه وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه خیلی ناعادلانه بود.

چون، اسلام طرفدار شفقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی مذهب است. پس ممکن است هیچ وقت {انگیزه} این {اختلافات} بین اسلام سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدگویی راجع به اسلام شیعه رو نفهمیدم. متعاقباً، در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است این به یک معنا مرا در جپهه شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به نسبت در جناح ایران قرار داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم همین باعث شد ملاحظه خیلی ها به ممکن است جلب شود چون اجتناب کرده اند اول نوشته های ممکن است سیاسی بودن ممکن است مخالفت شدیدم همراه خود نقض حقوق بشر توسط عربستان سعودی رو خاص کردم ممکن است علاوه بر این دانستن درباره آن بخش اجتناب کرده اند پوشش‌های اسرائیل کدام ممکن است همراه خود آنها جایگزین بودم هم حرف زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است خیلی اجتناب کرده اند چیزهایی کدام ممکن است ممکن است گفتم، به خطا شناخته شده به عنوان بدگویی راجع به مردمان درو کردن شد.

درحالی کدام ممکن است انتقاد ممکن است با اشاره به پوشش ها بود.پس صرفاً {انتقادام} سیاسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به دین نداشت.  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است ممکن است در موضوعات ضد صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراهای ضد سعودی {حاوی شدم}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش این ایران بود کدام ممکن است در جستجوی ممکن است اومد، اجتناب کرده اند ممکن است خواست کدام ممکن است توی مصاحبه نمایندگی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالاتی بنویسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توی تعهد های متنوعی همراه خود رسانه های ایران مصاحبه کنم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر هم اجتناب کرده اند سطح نظرهای خاص در اون دوران انصافاًً شکاف گرفته بودم. به قولی میشه ذکر شد روایت ایران رو انصافاًً پذیرفته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب اینم خطا ممکن است بود. چون نرفتم راجع به بخش تولید دیگری ماجرا تجزیه و تحلیل کنم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید منم سعی کردم {بی طرف} بمونم. با این حال {اینطور نشد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بی طرف} بودنم رو اجتناب کرده اند کف دست دادم. ممکن است انصافاًً تغییر به ابزاری برای پروپاگاندای ایران شدم.

ببخشید فعلا به همان اندازه همینجا کافیه چون می خوام در یکپارچه سوالاتم رو ازتون بپرسم. باشه؟  در دانشکده چه خوانده اید؟ چه چیزی رو تحصیل احتمالاً انجام دادی؟ تحصیلاتت چی هست؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تعدادی از سالتون هست؟(می دانم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی خانم ممکنه دوست نداشته باشی به پرس و جو آخرم پاسخ بدی!)

۹.ممکن است چهل ساله هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانشگاه {دانشکده} اقتصاد لندن تحصیل کردم.ممکن است دوتا ارشد دارم؛ یکی در امور پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در ارتباطات.با این حال بعدا ممکن است به پوشش خم شدن کشف کردم، چون پس زمینه تخصصی ممکن است ارتباطی همراه خود مسائلی کدام ممکن است ممکن است داشتم پیدا نمی‌کرد.

اصولاً اجتناب کرده اند اوج کنجکاوی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می خواستم اجتناب کرده اند طرف کسی صحبت کنم کدام ممکن است…۹ اینکه اجتناب کرده اند طرف کسی بخوام…در همه زمان ها بافت می‌کردم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند گزارش‌های رسانه‌های غربی، روزی کدام ممکن است صحبت اجتناب کرده اند خاورمیانه به میان می‌به اینجا رسید، فوق العاده نادرست بود، {به خاطر} عدم تخصص کافی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی وقت‌ها، غربی‌ها اجتناب کرده اند زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه تخصص خودشان دانستن درباره خاورمیانه صحبت می‌کنن. با این حال {این صحبت ها} همراه خود تخصص ای کدام ممکن است مردمان {خاورمیانه} دارند، متفاوته.ویژه به ویژه یمن، سوریه، عراق{غربی‌ها} هر نوع مسئولیتی را رد می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ناعادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاکارانه است.متعاقباً، ممکن است سعی‌ام را کردم به همان اندازه توجه اندازی اجتناب کرده اند خاورمیانه حاضر دهم کدام ممکن است تاجایی کدام ممکن است میشه {بی طرف} باشه ؛ به شبیه به فرم کدام ممکن است درکش کرده بودم.

 • اجتناب کرده اند کی ممکن است همراه خود ایران شناخته شده از حداکثر؟

اولین بار در پانزده سالگی وقتی کتابی فوق العاده جلب توجه به تماس گرفتن ” با بیرون دخترم به هیچ وجه” را خوندم. کدام ممکن است دانستن درباره یه زن آمریکاییه کدام ممکن است مناسب در بحبحه انقلاب ایران همراه خود عالی شخص ایرانی عروسی کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در دهه ۸۰ به ایران بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک دچار دردسر شد.شوهرش او را مورد سؤاستفاده قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خشونت باهاش .را انتخاب کنید و انتخاب کنید او باید خطرناک می‌کرد، لازم بود اجتناب کرده اند ایران بگذره را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترکیه پناه بیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان هم خودش را به سفارت آمریکا در استانبول برساند.  آن کتاب واقعاً بر ممکن است تأثیر گذاشت.

حتی بعد اجتناب کرده اند آن هم با اشاره به رژیم ایران، دانستن درباره انقلاب اسلامی فوق العاده کنجکاو شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق ام را یکپارچه دادم. به معنای واقعی کلمه هستند، ممکن است کتاب های زیادی با اشاره به آیت الله خمینی، مسکن‌اش در پاریس، دانستن درباره انقلاب علیه شاه، هر دو اینکه شخصی شاه کیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب سفید خواندم.اجتناب کرده اند پانزده سالگی به بعد {به تحقیق یکپارچه دادم}  وقتی عروسی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب حدود ۴ سال در یمن مسکن کردم، آنجا صحبت‌های زیادی با اشاره به تاثیر ایران در خاورمیانه مطرح بود.

بعد ممکن است پیش‌تر رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز کردم به مطالعه کتاب های عکس با اشاره به گذشته تاریخی ایران اجتناب کرده اند ابتدای گذشته تاریخی برگشته بودم به دوران اسکندر مقدونی، در همه زمان ها این موضوع برام خیلی جالب بود.ممکن است در نظر گرفته شده می کنم توهم های زیادی بین فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران موجود بوده. ایران کشوری کهن همراه خود سنت فوق العاده غنی مخصوصا وقتی صحبت اجتناب کرده اند آثار هنری، ادبیات، شعر به میان میاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {{در این} بین} در همه زمان ها موردی پیدا میشه کدام ممکن است ممکن است را مجذوب شخصی می‌کنه.

ممکن است بافت می‌کردم کدام ممکن است فرانسوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها واقعاً اجتناب کرده اند تذکر کنجکاوی ای کدام ممکن است به امور مختلف دارند، شبیه هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است واقعاً هیچ وقت نفهمیدم چطور توانستید، چطور بگم، اجتناب کرده اند  مسکن‌ای کدام ممکن است در زمان شاه داشتید به انقلاب اسلامی برسید. 

چون مسکن ایرانی در زمان شاه به روش ‌ای فوق العاده سکولار پیش می‌سر خورد. واقعاً می توانم بگویم غربی شده بود، خیلی اخیر بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} اخیر‌تر شدن هم داشت می‌سر خورد. اتصال ایران همراه خود متعدد اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو انصافاًً دلپذیر بود.{اتصال ایران} تأثیر فوق العاده مثبتی بر وفاداری قلمرو‌ای داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد {اجتناب کرده اند انقلاب ایران}تأثیر فوق العاده بزرگی {بر پوشش قلمرو} داشت.

بعد ممکن است گذشت گذشت ‌توانستم احتمال دارد ثابت بودن به عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت دینی {مردمان} را درک کنم.می‌توانستم بفهمم چرا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً اجتناب کرده اند آن حمایت کردم، برای مدتی تمدید شده آیت‌الله‌ها واقعاً برای ایرانی‌ها خوشایند بودند، چراکه ممکن است معتقد بودم کدام ممکن است این همانی بود کدام ممکن است ایرانی‌ها می‌خواستند.را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در همه زمان ها مدافع وقف سیاسی بوده‌ام،اجتناب کرده اند تذکر ممکن است، اگر کشوری احتمال دارد تعیین کنید خاصی اجتناب کرده اند حکومت داشته باشه، ما موظف به حمایت ازش هستیم، برپایه قوانین دموکراسی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق انواع مردمان برای اینکه چه حکومتی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است متوجه شدم کدام ممکن است این کامل داستان نیست، ولی خب متأسفانه اینطور بود.

 • ببخشید، شاد میشم همه نظراتتون رو بدونم با این حال چون می‌خوام به همه سوالاتی کدام ممکن است نوشتم برسیم… چطور همراه خود شریک زندگی یمنی شناخته شده شدی؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شد کدام ممکن است همراه خود عالی شخص یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان عروسی احتمالاً انجام دادی؟

{نمی دانم}، در دانشکده شناخته شده شدیم، او به شبیه به آموزشی کدام ممکن است ممکن است می رفتم نمی سر خورد، با این حال دوستانش {هم آموزشی ممکن است بودن}. اینطوری بود کدام ممکن است ما شناخته شده شدیم. ممکن است در خانوار‌ای غول پیکر شدم  کدام ممکن است انصافاً عادی بودند وقتی پای اتصال همراه خود جنس جایگزین وسط بود، ما اجتناب کرده اند این تذکر باقی مانده است عادی بودیم، پس در همه زمان ها به ممکن است تذکر داده می‌شد کدام ممکن است اگر همراه خود کسی دوست شدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی ممکن است قابل توجه شد، باید عروسی کنید.خب اون به ممکن است ملاحظه می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب منم خیلی جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی درک درستی نداشتم.

بعلاوه، در فرانسه، ما عالی محله مسلمان فوق العاده رنگی داریم. متعدد اهل شمال آفریقا هستند؛  در واقع خیلی نمیتونن سکولار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب، ممکن است هم هیچ درک درستی اجتناب کرده اند یه مسلمان عادی دقیق نداشتم.نمی دانستم کدام ممکن است شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی وجود دارداز دید ممکن است اینطور بود کدام ممکن است کسی رو دیدم کدام ممکن است خیلی بهم کنجکاوی داره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است همراه خود او عروسی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم پذیرفتم.منتها خانوار ممکن است به توضیحات زیادی شاد نبودندو مطمئنا، خیلی هم بود، پیچیده نبود.  وقتی آدم جوان هست، درک درستی اجتناب کرده اند عروسی کردن {را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی هاش} نداره. هر دو به اموری مثل اختلافات مذهبی هر دو سیاسی ملاحظه ندارد. ممکن است باقی مانده است عقیدۀ شخصیم تعیین کنید نگرفته بود. باقی مانده است خیلی جوان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر  اول زندگیم بودم. اولین سال کالج ممکن است بود، عاشقش شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهاش عروسی کردم. خیلی هم {اتفاق افتاد}

۹، این مقدماتی عروسی ممکن است بود، ممکن است عالی بار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده عالی بار عروسی کردم. ۱۸ ساله بودم کدام ممکن است باهاش عروسی کردم؛ حدود ۱۳ سال همراه خود هم بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد طلاق بدست آوردم.

– پس عالی بار کافی است، درسته؟

آره! میشه ذکر شد دیگه همجنس‌گرا هستم. دیگه دنبالش نیستم.خب شاید همون عالی بار هم بیش از حد بود!

 • چه شد کدام ممکن است به ایران دعوت از حداکثر؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای دعوتت به ایران رو برای ما رئوس مطالب کن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چی شد کدام ممکن است به ایران اومدی؟ خواه یا نه روزی کدام ممکن است به ایران اومده بودی دیگه اجتناب کرده اند همسرت کنار شده بودید ؟ هر دو در شبیه به زمان بود کدام ممکن است عروسی کرده بودی یعنی متاهل بودی؟

بهتون می‌گم، اولین باری کدام ممکن است به ایران دعوت شدم سال ۱۳۹۴ هر دو ۱۳۹۵ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنا میشه ذکر شد اونموقع دیگه ازدواجم به بالا راه رسیده بود.در نظر گرفته شده می کنم نظریه بازدید ایران، تیر خلاص {اتصال مون} بود. شریک زندگی سابق ممکن است خیلی ضد شیعه بودپس وقتی پا به ایران گذاشتم این کار قصد کردن بالا ازدواجم بود. 

جلب توجه اینکه همسرم در نظر گرفته شده میکرد ممکن است {این مدت} برای ایران جاسوسی می کردم کدام ممکن است خب احمقانه بود. ولی خب اینطوری در نظر گرفته شده میکرد. انگیزه دعوتم نمایندگی در کنوانسیون فلسطین بود کدام ممکن است در تهران اگر خطا نکنم،  به کف دست مجلس برگزار می‌شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه اینکه ممکن است به آنجا رفتم، این اتفاقی نیست کدام ممکن است {هر روز} برای شما ممکن است رخ بده، اینکه به ایران دعوتتون بکنن. ایران کشوری است کدام ممکن است ورود به آن است به توضیحات زیادی غیر قابل تصور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی در اطراف اجتناب کرده اند دسترس به تذکر می‌رسید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی جایگزین پیش به اینجا رسید، همراه خود کمال نیاز رفتم. ممکن است تحت تأثیر قرار گرفتن توسط ایران بودم، کنجکاو بودم به همان اندازه محله ایران رو اجتناب کرده اند نزدیک ببینم.واقعاً دوست داشتم جاهایی کدام ممکن است در اون گذشته تاریخی رقم خورده را ببینم.

منظورم اینجا است کدام ممکن است انقلاب سال ۵۷ همه چی رو اصلاح داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا ممکن است این چشم انداز را داشتم به همان اندازه همراه خود توجه خودم ببینم.نتوانستم اجتناب کرده اند جدا این مکان بگذرم.تمایز زیادی هست بین روزی کدام ممکن است دانستن درباره عالی ملت تحقیق می‌کنید همراه خود روزی کدام ممکن است مردمان آنجا را اجتناب کرده اند نزدیک می سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرت باهاشون رو تخصص می‌کنید.

 واقعاً می خواستم {به ایران برم}.به همان اندازه به درک بهتری اجتناب کرده اند اینکه ایران اجتناب کرده اند توجه یه ایرانی چه جور جاییه برسم.می خواستم این ایدئولوژی را بفهمم.همراه خود توجه‌های خودم ببینم.آن سرراست، هیچ هدف فرعی هر دو این سیستم‌ی مخفیِ عکس جز خودآموزی درکار نبود.میخواستم اجتناب کرده اند درستی باورهام مشخص شم همراه خود دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کردن ایران . 

 • کاترین در نظر گرفته شده کنم، برای اینکه بخوای همراه خود عالی مسلمان اونم یمنی عروسی کنی، باید مسلمان می‌شدی. درسته؟

مطمئنا درسته درسته

 • خواه یا نه رسماً مسلمان شده بودی؟

– خیلی کار خاصی هم نبود، شاهدی هم وجود نداشت، آن نقطه این کار را همراه خود شوهرم انجام دادم.راستش داشتیم جدا اقیانوس راه می رفتیم کدام ممکن است رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلا هم ۲ دقیقه اندازه نکشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین دیگه. به ممکن است ادعا کردن کدام ممکن است مسلمان هستم.خیلی هم نفهمیدم دقیقا چه اتفاقی افتاد، چون چیزی با اشاره به اسلام نمی دانستم ساده متوجه شدم برای اینکه خانوار خوشبختی داشته باشم باید شوهرم را شاد کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار رو کردم.

خواه یا نه همچنان مسلمان هستی؟

۹. خب، بذار اینطوری بگم. اینطور نیست کدام ممکن است نظرم را عوض کرده باشم. باقی مانده است معتقدم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند قوانین اسلام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق هستند.اینها به هیچ وجه اصلاح نخواهند کرد. ممکن است همراه خود سرکوب مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن چیزی کدام ممکن است سران دینی اجتناب کرده اند اسلام ساخته‌اند موافق نیستم. چراکه معتقد نیستم کدام ممکن است سنی هر دو شیعه بودن راه مناسب باشه. به حرف هیچکدام اجتناب کرده اند این ۲ مذهب اعتقادی ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی نقاشی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیری کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن می سازند {رو قبول ندام} در نظر گرفته شده می کنم یه پیام انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید یه پیام جهانی رو لکه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به پیامی زشت شده است. 

مطمئنا، 

 • نترسیدی اون زمان؟ می دونی کدام ممکن است {کسی که} مسلمان می‌شه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اسلام خارج می‌شه یه حکمی داره به تماس گرفتن ارتداد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند باید کشته بشه اجتناب کرده اند دید اسلام، این را می‌دانستی؟ هر دو میدانستی  در گذشته اجتناب کرده اند اینکه مسلمان بشوید؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی ترسید اجتناب کرده اند این موضوع؟

مطمئنا می دانم، می دانستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند دلایلی بود کدام ممکن است این کار را کردم. چون معتقدم، اگر دینی خواستن داشته باشه به همان اندازه اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند ممکن است باج خواهی کنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جون ممکن است رو شبح کنه اونم رو حساب آزادی انتخابی کدام ممکن است دارید پس یه ضرر خیلی اساسی توی این دین هست.به ادراک ممکن است چنین قانونی مناسب نیست.اگر اسلام واقعاً اینطور همراه خود انزجار اجتناب کرده اند از ما صحبت کنه کدام ممکن است راه متفاوتی رو {برای همه زمانها کردن} انواع کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بخشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارایی نداشته باشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتونه درک کنه کدام ممکن است مردمان کاری رو انجام میدن کدام ممکن است بهش ادراک دارندو {باید} همراه خود خودشان صادق باشند. چرا باید بخوای افرادی را کدام ممکن است در اعتقادشان صادق نیستن توی دینت نگه داری؟

چرا دروغ بگی {کدام ممکن است مسلمونی}؟ چرا ریاکاری کنی؟ اگر ادراک دارید کدام ممکن است خدا به آنچه در روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح شماست آگاهه، پس خدا هم این آزادی انتخابی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو تولد ارائه می دهیم اعطا کرده رو می پذیره.

به همان اندازه بلافاصله ممکن است معتقدم کدام ممکن است اسلام {دین} بخشنده واهل مداراییه. هر کس غیر اجتناب کرده اند این ادراک داشته باشه، {به صورت جداگانه} لایق اینکه خودش رو مسلمون بدونه نیست.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است {ادراک} دیگران به کسی صدمه نمی زنه، ممکن است باید همراه خود اونها مهربان باشین حتی روزی کدام ممکن است همراه خود آنها جایگزین هستین.اینم..اینم انواع ممکن است بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدمه ای هم به مسکن دیگران نزد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم شخصیتم اصلاح نکرده‌ام، باقی مانده است هم ادراک هام تدریجی موندنمن نمی خوام کدام ممکن است ممکن است رو به دین خاصی ربط هیکل. اونم دینی کدام ممکن است به صورت جداگانه رو حساب فرقه گرایی داره به مردمان ضرر میزنه.

ممکن است قادر نیستم فرقه گرایی را تحمل کنم ممکن است قادر نیستم هیچ دلیلی را برای عصر‌کشی بپذیرم حالا می خواد بر مقدمه {اختلاف} قومیت هر دو مذهب هر دو هر عامل عکس باشد. ما باید {به یکدیگر} احترام بگذاریم. برای ممکن است این ارزشی است کدام ممکن است حاضر نیستم دانستن درباره آن همراه خود کسی مذاکره کنم هر دو ذره‌ای اجتناب کرده اند آن مختصر بیایم.

همونطور کدام ممکن است دلیل دادم اون‌قدر طرفدار دین نیستم.  اگر دشواری وجودی عالی دین، همراه خود طرد عده‌ی خاصی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انزجار رفع می‌شه، ممکن است نمی‌تونم قوانین چنین دینی رو دنبال کنم. به این خاطر، ممکن است پیرو هیچ دینی نیستم.

 • ممکن است در روزی کدام ممکن است در ایران بودید، جمعا ممکن است تعدادی از روز در ایران بودید؟ میدونین چن روز در ایران بودین؟ کل روزی کدام ممکن است به ایران بازدید داشتید؟

خاطرم نیست؛ در نظر گرفته شده می‌کنم هر بار، شاید بین۴یا۵ روز بودم. جمعا هم ۵ باری بازدید کردم. مناسب خاطرم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پاسپورتم رو چک کنم به همان اندازه یادم بیاد.چکیده کدام ممکن است مطمئنا تعدادی از باری میشه به ایران اومدم، تقریباً سه سالی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب ، سفرهای کوتاهی بودند، هر بار هم حدود ۳ روز. سالی دوبار طی عالی فاصله سه سال می رفتم. سفرهای کوتاهی بودن؛ به هیچ وجه در ایران مسکن نکردم، متعاقباً هر بار بازدید فوق العاده کوتاهی بود، لندن-تهران، تهران-لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین دیگه.

دوباره جنجال ، دویاره شکدم: نهادها در ایران چهره‌های رسانه‌ای غربی را دعوت و به آنها اطلاعات غلط می دهند/ با «ویکی استرت» اسرائیل همکاری داشتم

اصولاً بیاموزید : 

 • افسران مناسب جمهوری اسلامی ادعا کردن کدام ممکن است ممکن است جمعا ۱۸ روز در ایران بودید. خواه یا نه هجده روز بوده؟ کل روزی کدام ممکن است در ایران سپری کردید ۱۸ روز بوده؟

احتمالاً، چیزی نزدیک به همین مناسب به تذکر می‌رسه. آهان. آنها بیشتر اجتناب کرده اند شخصی ممکن است می دانند، اطلاعات {سفرهام} را در اختیار دارن؛ ممکن است خودم باید برم چک کنم. در واقع در نظر گرفته شده {نمی کنم} ارتباطی به موضوع داشته باشند. 

 • طی ۱۸ روز ممکن است ارتباطات زیادی رو پیدا می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کنید!می‌خوام بدونم {چه کسی} ممکن است رو برای نخستین بار به ایران دعوت کرد؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند سمت فردی خاصی بود؟ هر دو رسانه هر دو گروه خاصی دعوت شدین مراقبت از ایران؟در هر باری کدام ممکن است تشریف آوردید. 

هر بار فرق می‌کرد.اولین بار عالی دعوت مناسب اجتناب کرده اند طرف مقامات بود، همه عامل هم ترتیب شده بود. دومین بار اگر مناسب یادم باشه، برای مصاحبه همراه خود رئیسی رفتم، آن هم برای R.T. بودبه همین خاطر هم بود کدام ممکن است آنها بلیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسبابک ها را تقبل کردن.

غیر معمول طالب زاده مصاحبه همراه خود رئیسی را انجمن داد. او رئیسی رو می‌محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آر تی توصیه کمک برای این مصاحبه رو داد. عالی بار هم برای دیدن دوستام اومدم،  کودک هایم را هم بردم ایران را ببینند.پس بحث کار نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً توریستی گذشت بودم.۳ بار تولید دیگری هم برای جلب رضایت همراه خود افرادی رفتم کدام ممکن است علیه مجاهدین ورزش می‌کردند رفتم.اونا ازم مشتاق در صورت امکان برم پیششون.به همان اندازه مجاهدین رو بیشتر درک کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری کدام ممکن است اونها ۹ ساده برای ایران اما علاوه بر این دنیا دارن {رو بفهمم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوشتن مقاله هایی در مطبوعات نسبت به این موضوع هشدار دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینکارم کردم.

چون به نظرم مهمه کدام ممکن است جلوی تروریسم ایستادگی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید  مجاهدین یه گروه تروریستی است همین… هر بازدید هدفش فرق داشت.یه بارم ازم مشتاق یه کتاب راجع به تحولات سیاسی ایران بنویسم، به همین خاطر به ایران رفتم به همان اندازه با اشاره به محتوای آن کتاب تبادل تذکر داشته باشم. همین، ممکن است همراه خود اشخاص حقیقی متفاوتی در ایران شناخته شده شدم، در حالی کدام ممکن است خیلی واضح نبود هر کس چه کاره س را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {چه کسی} واقعاً کار می کند. ویژگی کدام ممکن است ممکن است فارسی صحبت نمی‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی هم می‌خواستم به {افرادی که} در گروه های غیردولتی کار می کنن، هر دو برای حقوق بشر کار می‌کنن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه این‌ها، کمک کنم ممکن است در همه زمان ها مشتاق هستم به همان اندازه کمک کنم. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است این‌ها کارهای مثبتی بود، ممکن است می‌پذیرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب در ایران ازم مشتاق کدام ممکن است توی رسانه ها حضور داشته باشم. به پرس تی وی رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی اجتناب کرده اند این کف دست انجام دادم.

سازمانی بود به تماس گرفتن فرودستان، کدام ممکن است علیه مجاهدین کار می‌کرد.

 • رابط ممکن است چه خصوصی بود؟ می تونی بهمون بگی کدام ممکن است {چه کسی} کارهای توافق رو انجام می‌داد برای دعوت؟

یادم نیست، اسمش علی هر دو همچین چیزی بود، درکل، همه عامل خیلی هم پیشرفت.آنها می مشتاق به ممکن است دلیل هیکل کدام ممکن است مجاهدین کی هستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا.. برای ایران مهم بود کدام ممکن است همراه خود این گروه تروریستی مقابله تدریجی. اون‌ها برای ممکن است مطالب، لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این کف دست می‌فرستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است متوجه شدم کدام ممکن است این گروه توسط سعودی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی افسران آمریکایی حمایت شده آن‌ها تاریخچه مجاهدین رو به ممکن است {نشون} دادند ممکن است اجتناب کرده اند محل بمب‌گذاری تهران بازدید کردم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعضای اسبق مجاهدین جلب رضایت کردم. اجتناب کرده اند این بابت مشخص بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواستم توی رو کردن کف دست مجاهدین سهمی داشته باشم کدام ممکن است اساساً عالی فرقه بود ۹ عالی حزب سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمیشه اونها رو حزب جایگزین ایران دونست. روال کار روزنامه‌نگاریه کدام ممکن است گروه‌های غیردولتی میان سراغ ممکن است به همان اندازه در رسانه ها دیده بشوند. منم می خواستم کمک شون کنم.

در واقع اگه برم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر‌هایم رو مرور کنم اسمش رو پیدا میکنم  با این حال نمی‌خواهم کسی براشون دردسر مناسب کنه هر دو اینکه برای کاری کدام ممکن است کردن بهشون اتهام بزنه. اینکه همراه خود خبرنگار بریتانیایی در ارتباط بودن کار اشتباهی نیست اونا به کمک احتیاج داشتند. 

در ایران نیروهایی در جاری ورزش هستن اجتناب کرده اند مقامات گرفته به همان اندازه گروه‌های جایگزین‌، ویژه به ویژه اعضای گروه احمدی نژاد، کدام ممکن است غیر مستقیم به پیشبرد این سیستم عملیاتی‌شون به هرقیمتی هستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی آسیب رساندن به مردمان در جهتی کدام ممکن است می‌خواند. 

حاضر نیستم یک بار دیگر بازیچه آنها شوم. ممکن است برای همه کسایی کدام ممکن است در ایران جلب رضایت کردم، کسایی کدام ممکن است دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبتشون برای ادغام کردن جاری ممکن است شد، احترام زیادی قائل هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خوام {آن کسی} باشم کدام ممکن است بهشون خیانت کرده باشم.

 •  چرا در نظر گرفته شده می‌کنی کدام ممکن است سپاه هر دو سرویس‌های امنیتی اطلاع ندارن کدام ممکن است باشی همراه خود {چه کسی} جلب رضایت احتمالاً انجام دادی، {چه کسی} تورو دعوت کرده، می‌دونی کدام ممکن است سرویس‌های اطلاعاتی ایران، به هرحال، روی مسافرین خارجی از اشراف زاده ها مناسب دارند.کسی در کنار باشی نبود اجتناب کرده اند سرویس‌های امنیتی در روزی، مدت روزی کدام ممکن است ایران بودی؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا در نظر گرفته شده می‌کنی کدام ممکن است اون‌ها این دانش رو ندارند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دانش رو نمی‌خوای بگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنی کدام ممکن است اونها این دانش رو ندارند؟ 

احتمالش هست، ببین، ایران ملت بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است انصافاًً مطمئنم کدام ممکن است سرویس‌های اطلاعاتی دقیقا می‌دانند کدام ممکن است دارند چه کار می‌کنند.پس هرچی می گویند درسته.آنها می دانند دیگه نیازی به گفتنش اجتناب کرده اند سمت ممکن است نیست. حرف ممکن است اینه کدام ممکن است، ادراک خصوصی ممکن است اجازه نمی‌دهد اجتناب کرده اند کسایی اسم ببرم کدام ممکن است ممکنه این اشخاص حقیقی رو کشف نشده خطر هر دو جنجال رسانه ای قرار بدهند.

اگردولت بخواد کاری را کدام ممکن است می‌خواد انجام بده، انجام میده، اون مسئولیتش همراه خود منم نیست. حرف ممکن است اینه کدام ممکن است ممکن است پاسخگو برای کارهام هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تونم مدیریتشون کنم.ممکن است نمی‌خوام همراه خود برداشتن اسمشون به دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتمادی کدام ممکن است این اشخاص حقیقی بهم نشون دادن خیانت کنم. در نظر گرفته شده نمی‌کنم ربطی به موضوع داشته باشه.

مطمئنم کدام ممکن است،سرویس‌های اطلاعاتی از اشراف زاده ها مناسب دارن،امامن نمی‌خوام بازیچه شون شم. ممکن است {دوست ندارم} کدام ممکن است همراه خود عنوان برداشتن اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی در یک واحد رسانه، به تعیین کنید بدون شک اون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هاشون رو در موقعیتی قرار بدم کدام ممکن است دلشون نمی‌خواهد.

پاسخگو برای اعمال خودم هستم، پاسخگو برای انواع‌هام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفی کدام ممکن است می‌زنم هستم،را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسمشون رو نمیارم چون اجتناب کرده اند عواقبش آگاهم.کاری نمی‌کنم کدام ممکن است مردمان رو در موقعیتی نامطلوب قرار بده. به نظرم کار درستی نیست.

احترام زیادی قائلم برای این اشخاص حقیقی در ایران، را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز می‌گم، ممکن است این کارو باهاشون نمی‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع خصوصی منه. نخواهم، مجبور نیستم اجتناب کرده اند کسی اسم ببرم. اگر کسایی بخواهند بدانند خودشون می‌تونن بفهمن. ولی ممکن است کمکشون نمیکنم.

پس به معنای واقعی کلمه هستند داری اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی در برابر این ایده ها نهایی حفاظت می‌کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت این‌ها رو داری در برابر این ایده ها نهایی، به معنای واقعی کلمه هستند، مخفی می‌کنی، هر دو ایمنی می‌کنی، به خاطر اینکه سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی، اجتناب کرده اند اون‌ها آگاه هستن، مناسب می‌گم؟ مناسب متوجه شدم؟

رسانه‌های ایران خیلی بد هستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشنگ می توانند هرطور کدام ممکن است بخوان داستان بافی کنند. به خاطر همین هم ممکن است غیر مستقیم نیستم کدام ممکن است بازیچه دستشون بشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمیخوام بازیچه عناصر جایگزین حکومت باشم چیزهایی بگم کدام ممکن است اون‌ها بتونن اجتناب کرده اند قبالش به مردمان دروغ بگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان بافی کنند.ممکن است اجتناب کرده اند این کار امتناع می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده نمی‌کنم کدام ممکن است.. شاید هم، سرویس‌ امنیتی ایران اسم همه کسایی کدام ممکن است ممکن است باهاشون حرف زدم رو نداشته باشه، پس چه دلیلی داره ازشون اسم ببرم؟

 • در روزی کدام ممکن است در ایران بودید، همراه خود ممکن است، قاعدتا باید عالی مامور امنیتی همراهتون بوده باشه در همه محل قرارگیری‌هایی کدام ممکن است می‌رفتید شناخته شده به عنوان عالی تحلیل‌گر. خواه یا نه اینطور بود؟

اینکه کسایی کدام ممکن است باهاشون این‌ور اون ور می‌رفتم خودشون اطلاعاتی بوده‌ باشند، ولی ممکن است در نظر گرفته شده نمی‌کنم کدام ممکن است بود، پس باید بگم ۹.

باید بگم حتی در جریان اون کنفرانسی کدام ممکن است گذشت بودم، به محل قرارگیری‌هایی برده شدم برای بازدید کدام ممکن است یکیش هم حرم آیت‌الله خمینی نزدیک فرودگاه بود.چندتایی اجتناب کرده اند دوستان کسی همراه خود ممکن است نبود. بجز اجتناب کرده اند بین دوستام کسی عضو سرویس مخفی باشه  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند این بابت اطلاع نداشتم، در هر مورد دیگر ۹ کسی

خواه یا نه مدتی کدام ممکن است ایران بودی، همراه خود مردمان کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار هم جلب رضایت داشتی؟ هر دو ساده جلب رضایت‌هات همراه خود اشخاص حقیقی خاص بوده؟ خواه یا نه به محل قرارگیری‌های دیدنی هم رفتی؟ این سیستم‌ات چی بودش در روزی کدام ممکن است ایران بودی فارغ اجتناب کرده اند جلساتی کدام ممکن است داشتی؟

ممکن است ، رفتم قم، رفتم مشهد، طبیعتا تهران هم رفتم، توی تهران ممکن است به بعضی اجتناب کرده اند بوستان‌ها، امام‌زاده‌های مختلف رفتم، برای بازدید اجتناب کرده اند زندان اوین رفتم.

در کنار دوستام توی تهران گشتم به تعیین کنید خیلی عمومی، رفتم به اگر خطا نکنم، یه پل غول پیکر بود در نظر گرفته شده کنم پل شخصیت بود.

چنین جاهایی رفتم کدام ممکن است خیلی انصافاً بودن، لذت بردم، برتر بود. می‌خوام بگم، اگر سرکار نبودم برای تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهایی این شکلی، همراه خود دوستام خوش می‌گذروندم. کدام ممکن است اوج کار باهاشون دوست شده بودم، هر دو دوستای این ادم ها بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدا همراه خود هم دوست شده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها، می‌رفتیم رستوران‌های مختلف، شمال تهران رفتیم، دیگه این اواخر دوستای زیادی داشتم.

بعضی‌هاشون هم انصافاً آدم‌های استاندارد بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کاری به کار پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه نداشتن، دوست از گرفتن شهرشون رو نشونم هیکل، همون کاری کدام ممکن است ممکن است خودت هم می‌کنی، کدام ممکن است خیلی خالص است.

خواه یا نه موجود در زندان رو دیدی؟ موجود در زندان اوین رو دیدی؟

داخلش رو ندیدم؛ به ممکن است بخش‌های {نهایی} رو نشون دادن کدام ممکن است مثلا آیت‌الله خامنه‌ای اونجا همراه خود یه عده دیگه زندانی بودند. مثلا، {کسی که} راهنمایی می‌کرد تنظیم موزه زندان اوین رو، خودش حبس کشیده زمان شاه بود، یه مستند هم نشونم دادن.همراه خود خانمی جلب رضایت کردم کدام ممکن است در کنار دخترش باشی اوین زندانی بودن در زمان شاه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه شده بود. جلب توجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ناراحتم کرد. واقعا نمیدونستم در زمان شاه چنین اتفاق هایی می افتاد.

یه بخشی کدام ممکن است جنبه توریستی داشت رو نشونم دادن. یه بخش هایی اجتناب کرده اند اتفاقات قبلی رو تبدیل کردن کرده بودن . سری فایل تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیداری اونجا گذاشتن. نشون میدن شاه زندانی هارو مکان محبوس می کرده. اجتناب کرده اند شکنجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث زندانی ها می گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده اینجور مواردی کدام ممکن است برای بازدید عموم آزاده. ممکن است به هیچ وجه پام رو موجود در زندان بی نظیر نذاشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمه کدام ممکن است هیچ ارتباطی همراه خود هیچکدوم اجتناب کرده اند زندانی ها نداشتم. 

 • اوکی، کاترین چرا باید عالی خبرنگاری کدام ممکن است در مجموع شاید ۱۸ روز هم اصولاً در ایران حضور نداشته در سالهای مختلف، بایستی دانستن درباره جنبش اعتراضی سال ۸۸ به تماس گرفتن جنبش بی تجربه، عالی تحلیلی بنویسه کدام ممکن است این تحلیل ممکنه خوشایند حکومت باشه؟چرا این تحلیل رو نوشتی؟ خواه یا نه قصد داشتی کدام ممکن است به بدنه توانایی در جمهوری اسلامی نزدیک بشوید؟

اینطوری نبود، هرچیزی کدام ممکن است ممکن است نوشتم، حتی وقتی الان می‌گم کاش نکرده بودم، در اون زمان ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیده ممکن است بوده، این امکان هست کدام ممکن است آدم‌ها طرفدار عالی روایتی بشوند کدام ممکن است بر اساس‌دروغ‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت های غلط باشد.

در اون موقع، به ممکن است اطلاعاتی داده می‌شد کدام ممکن است ممکن است گمان می‌کردم کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بر مقدمه اون‌ها به این ترکیبی‌بندی رسیدم کاشف به حرکت اومد کدام ممکن است همه چیزهایی کدام ممکن است به ممکن است مشاوره شده دستکاری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه اون‌ها همه واقعیت رو به ممکن است نگفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این راه ورزش حکومت ایران است.

متفکرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنفکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره‌های رسانه‌ای غربی رو دعوتشان  می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی روایت خاص اجتناب کرده اند وقایع رو تحویلشون می‌دن. این روایت حقایقی رو بازنمایی می‌کنه کدام ممکن است کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر اوقات مارو گول میزنن چون ایران کشوریه کدام ممکن است خیلی کژفهمی راجع بهش وجود داره، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها نیاز شدیدی برای درکش وجود داره، ولی خب طرف مقابل هم میاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش مناسب ارائه می دهیم نمیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً معلوم میشه ادراک ممکن است اجتناب کرده اند موضوع تمام واقعیت نبوده.متعاقباً، ممکن است {به سمت} دنبال کنندگان حکومت سوق داده شدم، چون به حرفی کدام ممکن است می‌زدم ادراک داشتم. طبیعیه کدام ممکن است ازم مشتاق بنویسم وگرنه کدام ممکن است حرفم رو چاپ شده نمیکردن با این حال ممکن است ادراک داشتم به هرآنچه کدام ممکن است گفتم.

می‌کردم تحلیل ممکن است درسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به غلط تصویر شده در رسانه‌های غربی می‌خواستم کدام ممکن است {خطا رو}  اصلاحش کنم. متاسفانه ممکن است ورزشی خوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیچه دیگران شدم، کدام ممکن است دلیل برای عصبانیت اون اشخاص حقیقی هم در جاری حاضر همینه، چون ممکن است یه چیزایی گفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا چیزهای دیگه‌ای می‌گم کدام ممکن است به عمومی خاص است . اجتناب کرده اند خواب این ماشین پروپاگاندا بیدار شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودم اومدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم کدام ممکن است حرف راست رو بزنم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم این مهمه کدام ممکن است مردمان بدونن این امتیازات رو، کدام ممکن است این‌ها اتفاق می‌افتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علتش که ممکن نیست کدام ممکن است کسی احمقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها اتفاق می‌افتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم بهترین خطا سکوت کردنه.اونم وقتی کدام ممکن است متوجه خطا تون از حداکثر. 

همچنان هم ادراک دارید به اون چیزی کدام ممکن است نوشتید در اون مقاله؟ یعنی همچنان در نظر گرفته شده می‌کنید اون مقاله درسته؟

دانش کافی برای نوشتن مقاله ام رو نداشتم. برای همین است یه مقاله عالی طرفه نوشتم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ازم بخوان یک بار دیگر اینکارو بکنم نمیکنم. چون الان نظرم انصافاًً متفاوته.ممکن است هرچی نوشتم، هرچقدر هم کدام ممکن است اونموقع خطا می کردم، پای اشتباهتم می ایستم. چون در اون زمان ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم‌ی ممکن است بوده.

دانش ممکن است اصلاح کرده، چون خب مردمان توی کاری کدام ممکن است انجام می‌دهد، توی تخصصی کدام ممکن است دنبال می‌کنند، انبساط می‌کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است این حق رو داری کدام ممکن است نظرت اصلاح کنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درکت انبساط ‌تدریجی. روزی کدام ممکن است مردمان دانش بیشتری به کف دست میارن، نگاهشون عوض می‌شه. این اتفاق باید بیفته، باید مردمان همه داستان رو 

پس تایید می‌کنید کدام ممکن است در روزی کدام ممکن است مقاله رو نوشتی، دانش کافی نداشتی؟

اون زمان، ممکن است همه داستان رو نمیدونستم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است وسط این واقعیت تکانشی به خودم اومدم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم همراه خود روبرو شدن در مقابلش درستش کنم 

۹ 

اون‌ها اجتناب کرده اند ممکن است تقاضا نکردن مقاله‌ای با اشاره به انتخابات بنویسید؟

در نظر گرفته شده نمیکنم. اگرم خواستند ممکن است نمیدانستم کدام ممکن است اجتناب کرده اند {گروه ایشون } هستند. رسانه‌های متنوعی در ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی وقت ها اعلام کردن میکنند کدام ممکن است برای اشخاص حقیقی مشخصی کار میکنند با این حال بعد کاشف به حرکت میاد کدام ممکن است اینطور نبوده.

متخصص بحث‌های خانه در ایران نیستم. پس خیلی وقت‌ها هست کدام ممکن است خیلی سرراست ممکن است به کسی اعتقاد می‌کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد می‌پیدا شد طرف دروغ‌گو بوده. با این حال به همان اندازه جایی کدام ممکن است اطلاع دارم در نظر گرفته شده نمی‌کنم چنین کاری کرده 

 • کاترین موجود است همراه خود هم صادقانه صحبت کنیم، برخی اجتناب کرده اند منتقدین ممکن است، می‌گن کدام ممکن است ممکن است در یک واحد مقطعی مقاله‌هایی نوشتید، رفتاری اجتناب کرده اند خودتون داشتید، مثل حجاب مثل سربندی کدام ممکن است داشتید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث شد کدام ممکن است ممکن است به بدنه‌ی توانایی در جمهوری اسلامی نزدیک بشید.بعد اجتناب کرده اند اینکه دانش اجباری رو به کف دست آوردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط رو پیدا کردید، درواقع اصلاح کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هرحال به ۱ آدم دیگه ای تغییر از حداکثر. ممکن است به این چه جوابی می‌دید؟

آخرش اینه کدام ممکن است مردمان همون چیزی رو کدام ممکن است دوست دارن ادراک می‌کنند. ممکن است ساده می‌تونم اجتناب کرده اند جانب خودم اظهار تذکر کنم. خیلی دلپذیر بخوام بگم، برام بدون در نظر گرفتن مردمان چی در نظر گرفته شده می‌کنن. چون ممکن است رفتار خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی کدام ممکن است بهش ادراک دارمو اینکه همراه خود خودم روراست باشم برام مهمه ۹ ممکن است شال اوج کردم کدام ممکن است…

سرم می‌کردم چون انتظاری بود کدام ممکن است در یک واحد محله مسلمان ازم میرفت. ممکن است در همه زمان ها اجتناب کرده اند حق خانمها برای آزادی از گرفتن هر دو نداشتن حجاب حفاظت کردم. چون ممکن است در نظر گرفته شده نمی‌کنم همچین چیزی{هویت}اشخاص حقیقی رو رئوس مطالب بکنه. در نظر گرفته شده می‌کنم این توقعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند زن‌ها وجود داره کدام ممکن است این تصویر تواضع غیرطبیعی را به حرکت کنن خیلی ریاکارانه است.

چون تواضع اجتناب کرده اند رفتار ممکن است باید بربیاد، ۹ اجتناب کرده اند یه شال. ممکن است هم انتخاب بدست آوردم دیگه شال اوج نکنم کدام ممکن است بعدش هم یه پاسخ شدیدی مناسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی اجتناب کرده اند دوستام رو به خاطرش اجتناب کرده اند کف دست دادم.مردمان اجتناب کرده اند ارتباط از گرفتن همراه خود ممکن است امتناع می‌کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به یک معنا خاص کرد کدام ممکن است چه کار خوبی کردم.چون وقتی مردمان ساده وقتی همراه خود ممکن است حرف بزنن کدام ممکن است رو سری سرته، این دوستی یه جاش می‌لنگه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترامی کدام ممکن است دقیق باشه در کار نبوده. این کاری بوده کدام ممکن است ممکن است کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خصوصی ممکن است بوده. ممکن است انواع کردم کدام ممکن است دیگه حجاب نداشته باشم. در نظر گرفته شده نمی‌کردم قراره به کار ممکن است لطمه بزنه چون، دستی بهت بگم، این حرف ها برام  مهم نیستند. ممکن است اصولاً دنبال اینم کدام ممکن است ببینم چطور می‌تونم همراه خود خودم صادق باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرعواقبی هم داشته باشه اجتناب کرده اند پسش برمیام.

مردمان بخوان یه جور دیگه بهش به نظر می رسید کنن، در نظر گرفته شده کنن کدام ممکن است ممکن است خواستم کسی رو فریب بدم، خب بکنن. هرکاری کدام ممکن است ممکن است کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر قدمی کدام ممکن است برداشتم در هدف کاریم، صادقانه بوده در اون روزی کدام ممکن است انجامش دادم. این حق رو دارم کدام ممکن است نظرم رو عوض کنم. پس اگه کسی چنین حرفی زده ضرر خودشه

کاترین، چرا حجاب دوره ای مثل بقیه، هر دو حجاب انقدر سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر داشتی؟ این یه مقدار غیرطبیعی به تذکر میاد، ممکن است، می‌گی کدام ممکن است اعتقاد نداشتی، ولی حجاب خیلی کاملی داشتی. یعنی حجابی کدام ممکن است شاید اشخاص حقیقی معتقد مذهبی اجتناب کرده اند اون پیروی می‌کنند رو داشتی، این یه جورایی به معنای واقعی کلمه هستند این شائبه رو به افکار متبادر می‌کنه کدام ممکن است همراه خود این حجاب می‌خواستی یه جورایی نزدیک بشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل {افرادی که} به توانایی نزدیک هستند رو به کف دست بیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتونی در بدنه توانایی در جمهوری اسلامی تأثیر می گذارد بکنی، خواه یا نه این درسته؟

اینطوری نیست، وقتی رفتم ایران، ازم مشتاق اینطوری بپوشم، انواع خودم کدام ممکن است نبود. طرف گذشت خودشو به عمومی تلاش انداخته کدام ممکن است یه سرپوش هر دو چادر هر دو هرچی اسمشه برام بیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازم خواست بپوشمش. خیلی هم بود، بحث این نبود  کدام ممکن است بخوام خودم رو باشی دل کسی جا کنم. ازم مشتاق کدام ممکن است این رو بپوشم. ادعا کردن قانونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اینو بپوشم

حس خاصی نداشتم. ببین وقتی میری یه ملت دیگه کدام ممکن است فرهنگش انصافاًً متفاوته اجتناب کرده اند سنت ملت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمش ازت میخوان یه لباس خاصی رو بپوشی، مؤدبانه ترین کار اینکه اجتناب کرده اند مبانی شون پیروی کنی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب منم همین کارو کردم، ویژه به ویژه کدام ممکن است در ایران طیف متنوعی اجتناب کرده اند مردمان‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌ها در خصوص بحث محافظت وجود داره.ولی منکه نیومده بودم مردمان رو انتخاب کردن کنم هر دو ازشون بپرسم کدام ممکن است چرا این خانوم اینجوری لباس میپوشه هر دو چرا اون خانوم اونجوری لباس رو میپوشه اونها مؤدبانه منو پرسیدن به کشورشون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق اجتناب کرده اند قوانینشون پیروی کنم. منم همینکارو کردم ممکن است خودت وقتی تشریف ببری کلیسا در فرانسه، اونجا ارائه می دهیم می‌گن اینطوری باید بپوشی، اگر اینکارو نکنی بی ادبی احتمالاً انجام دادی.

خب اینم برگردن ممکن است بوده کدام ممکن است نسبت به افرادی که ممکن است رو پرسیدن توی محله‌ی ایران محترمانه رفتار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منم می‌خواستم محترمانه رفتار کرده باشم.ممکن است خب نمی‌خواستم جسارت کرده باشم برای همین است به درخواست شده است هاشون جامۀ حرکت پوشیدم.دستی بهت بگم، زحمتی نبود، ویژه به ویژه اینکه ممکن است باشی یمن مسکن کرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اونجا ممکن است مجبوری لباس‌های زنانه مشابهی رو تنت کنی. پس اینکه مشکلی نداشتم باهاش.

حتی نخواستی کدام ممکن است برای اکتسابی آزادی اصولاً  تلاشی بکنی؟ هر دو نبرد‌ای بکنی شناخته شده به عنوان عالی زن؟

در همه زمان ها اجتناب کرده اند حق انواع محافظت خانمها حفاظت کردم، صرف تذکر اجتناب کرده اند انتخابی کدام ممکن است برای خودم دارم؛ هرچی بخوان تنشون کنن، ممکن است احترام میذارم. به نظرم قوانین مهمیه. حالا ممکن است اونقدر وقیح نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تونم شناخته شده به عنوان عالی خانم غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسوی برم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگم خانمها ایران باید چیکار 

تعهد ممکن است نیست. خواه یا نه حمایت شون میکنم؟ خواه یا نه باید همراه خود شال اوج کردن نبرد کنن هر دو بخوان یه سبک مسکن خاص داشته باشن؟مطمئنا. اینکه مشخصا پاشم برم کدام ممکن است صدای خانمها ایران باشم؟ ۹، چون ممکن است درک روشنی اجتناب کرده اند تخصص مسکن زن ایرانی ندارم، هیچ‌وقت ایران مسکن نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دونم شناخته شده به عنوان عالی زن {در این} محله چی بهشون قبلی.

کی باشم کدام ممکن است به ملت بگم چیکار کنن؟ایران خیلی..، مردمش سنت خاص خودشون رو دارن، مذهب خاص خودشون، باورهای خاص خودشون؛ عالی عرف به اون عظمت پایین سرشون هست کدام ممکن است ممکن است به تلاش می‌تونم بخشیش رو ساده درک کنم.ن نکنم جای ممکن است باشه کدام ممکن است برم بگم چیکار کنن هر دو پاشم برم باشی رسانه‌ها یه سری ادعاهایی رو مطرح کنم

خانمها ایرانی باید خودشون اینکارهارو بکنند.اگر{دخترهای ایرانی} دلشون می‌خواد مذهبی باشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرق اوج به همان اندازه شصت پاشون رو بکنن توی چادر، ممکن است حمایت می‌کنم. اگر دلشون می‌خواد بیکینی بپوشن برن خیابون‌های تهران راه برن، حس توانایی بکنن، بازم ممکن است حمایت می‌کنم. با این حال اینکه بگم کدام ممکن است  چنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان بکنید؟ به هیچ وجه بنده چنین کاری نمی‌کنم.

 • ولی خودت حاضر نشدی کدام ممکن است حتی یه تقاضا بکنی کدام ممکن است برای اینکه حجاب دستی‌تری داشته باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حجاب رو پذیرفتی، پذیرفتی هر دو خودت انواع کردید؟

خودم نخواستم، این رو بهم دادن. ببین، وقتی تشریف می‌برید به ۱ ملت دیگه، خوشت بیاد هر دو ۹، ربطی نداره اگر می‌خوای احترام بذاری به عرف‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اون مردمان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم این رو می‌متوجه شدم.

ممکن است جوری غول پیکر شدم کدام ممکن است به دیگران احترام بذارم. مثلاً اگه بری خونه‌ی کسی، اجتناب کرده اند غذایی کدام ممکن است جلوت می‌ذارن خوشت نیاد، ازشون می‌خوای یه عامل دیگه برات بپزن؟ امکان نداره، نمی‌کنی همچین کاری.می کنید. می گوید کف دست ممکن است درد نکنه، تشکر هم می‌کنی کدام ممکن است لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق اون آدم برای ادغام کردن حالت شده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کردن کدام ممکن است اونجا رو خونه خودت بدونی.

متعاقباً، به همان اندازه جایی کدام ممکن است به ممکن است درمورد می‌شده، دهنم رو بستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احترام مردمان باهاش جدا اومدم.

به همان اندازه اون جایی کدام ممکن است مصاحبه‌های دیگه ممکن است رو دنبال کردم، ممکن است همراه خود چندتا اجتناب کرده اند نمایندگی‌هایی کدام ممکن است ارائه دهندگان امنیتی هم حاضر می‌کردن کار کردید. درسته؟

این خصوص باید خیلی از واقعی بپرسید، چون خیلی‌ها می‌رن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یه چیزایی در میارن درمورد جاهایی کدام ممکن است ممکن است باهاشون بطور قانونی کار کردم کدام ممکن است بعضی‌هاش درسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی‌ها رو اصلا به هیچ وجه هیچ همکاری نداشتم. ممکن است باید خیلی از واقعی مطرح کنید منظورتون کدوم شرکته؟

ویکی استرت یه اندیشکده است، متعاقباً تمرکز بر بخش امور امنیتی نیست، منظورم اینه کدام ممکن است یه اثربخشی کردن باشی این بخش ولی به طور خاص یه اندیشکده است. اندیشکده اوپن سورس هم هست، ممکن است شش ماهی باهاشون کار کردم کدام ممکن است اگر خطا نکنم، برمی‌گرده به سال ۲۰۱۳. پول هم بهتون نمی‌دهند.

چون کاری هم کدام ممکن است می‌کنند اینه کدام ممکن است یه جماعتی اجتناب کرده اند کارشناس‌ها رو در اطراف هم ترکیبی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ممکن است می‌خواهند کدام ممکن است توی مباحث حول یه محور خاص هر دو دانستن درباره یه موضوع خاص نمایندگی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود باقی همکارانتون تبادل تذکر داشته باشید.

پس کار قصد کردن کدام ممکن است در افکار شماست نبوده، اصولاً بحث آزاد همراه خود همکاران هست برای اینکه عالی موضوع خاص رو اجتناب کرده اند زوایای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سطح‌بازخورد خاص مورد بازرسی قرار دهد. ممکن است درخواست شده است شد به همان اندازه روی بحث یمن کار کنم. در بخش درگیری خانه یمن برای مدت شش ماه کار کردم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همش همین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی اصولاً اجتناب کرده اند این نبود. بعد اجتناب کرده اند اون همکاری نداشتیم، منتها مردمان این موضوع رو خیلی بزرگنمایی می‌کننئ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهام می زنند. بنیان گذار ویکی استرات اجتناب کرده اند قضا یهودیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل اسرائیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب {به تذکر بعضی‌ها} حتما جاسوس هم هست.

ممکن است نمی‌توانم دانستن درباره همه ورزش‌های کسایی کدام ممکن است باهاشون کار کردم تجزیه و تحلیل کنم، چون عمومی گروه غیر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  هر دو اندیشکده حتی رسانه هستن کدام ممکن است ممکن است باهاشون کار می‌کردم.

 اگر برین در وب تلویزیونی الجزیره یه تحلیلی حاضر بدهید، باید پاسخگویی همه کارهایی کدام ممکن است صاحب این رسانه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقایدی رو کدام ممکن است چاپ شده کرده، بپذیرین؟ ۹! ممکن است کارم رو شناخته شده به عنوان یه تحلیلگر انجام می‌دادم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر می‌گم، شناخته شده به عنوان یه {کسی که} غول پیکر شده دنیای غرب هستم، ممکن است دنبال این نیستم کدام ممکن است همه چی رو بشکافم.

سازمانی کدام ممکن است یه کارمند یهودی داره، هر دو یه کسی اونجاست کدام ممکن است یه بازدید گذشت به همان اندازه تل‌آویو کدام ممکن است نمیشه درو کردن کرد همه شون ادم های بدی هستند.

خیر اجتناب کرده اند بنده درخواست شده است شد یه تعهد‌ای رو بر عهده بگیرم، ممکن است انتخاب بدست آوردم چه بتونم چه ۹،کل چیزی کدام ممکن است لازمه بدونم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینم تمام دانش کافی بود کدام ممکن است اجباری داشتم. 

اون جایی کدام ممکن است این نمایندگی هیچ کار خلافی نمی‌کنه، هیچ ورزش شرورانه ای نداره ممکن است مشکلی توی همکاری باهاشون نمی‌بینم.

چون کدام ممکن است یک بار دیگر تاکید می‌کنم، در بریتانیا، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق اروپا، ممکن است مردمان رو نمی‌تونید انتخاب کردن کنید بر مبنای اینکه دارن همراه خود مکان کار می‌کنند، اما علاوه بر این کاری کدام ممکن است می‌کنن ملاک هست.منم دقیق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است ساده می‌تونم پاسخگویی کار فردی خودمو به عهده بگیرم، اگر مردمان می‌خوان راجع به ویکی استرات داستان پردازی کنن، ضرر ممکن است نیست.

 • اوکی تایید می‌کنید کدام ممکن است همراه خود گروه‌های امنیتی کار کردید؟ مثل حالا، گروه‌ها هر دو نمایندگی‌های امنیتی کار کردید؟

مطمئنا. همراه خود ویکی استرایت، شش ماه دانستن درباره موضوع یمن همکاری کردم

 • ۹ ساده اون، همراه خود سایر گروه‌های امنیتی هم کار کردید؟ مثل گروه امنیتی کانادا؟

همچین چیزی نیست. اتفاقی کدام ممکن است افتاد این بود کدام ممکن است تصمیم تکل باهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق همکاری کنیم. گفتگو کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم رزومه دادم، بعدش قرار شد کدام ممکن است معذرت می‌خوام، به سرویس امنیتی کانادا ؟ مطمئنا، اسمشون مشاوران اندرسون هر دو همچین چیزی بود. بعدش یه بحثی داشتم همراه خود پدر مingسس این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کدام ممکن است ممکن است نمی‌تونم درخواست شده است‌هاشون رو برآورده تدریجی. 

چون تخصص اجباری رو نداشتم. بهشون گفتم کار ممکن است شناخته شده به عنوان تحلیل‌گر سیاسی به کاری کدام ممکن است ممکن است انجام می‌دید ربطی نداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تونم کمکی باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفتیم کدام ممکن است یکپارچه ندیم ۹، چون دانش ممکن است رو روی سایتش اضافه کردن کرده چون دلش می‌خواست ممکن است برم باهاشون کار کنم.

درحالی کدام ممکن است اصلا داستانی نبوده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچوقت باهاشون کار نکردماگه این آدم ها به خودشون تلاش هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم بگیرند همراه خود اون گروه هم میبینن کدام ممکن است اونام حرف ممکن است رو تأیید میکنند مشخص باش اونا هم میان عین همین داستانی رو کدام ممکن است ممکن است برای شما ممکن است گفتم رو رئوس مطالب می‌کنند. 

به هیچ وجه همراه خود این موسسه همکاری نداشتم، جز اینکه یه گفتگویی کردیم دانستن درباره کاری کدام ممکن است بنا بوده ممکن است بکنم، پیشنهادی برای ممکن است از گرفتن کدام ممکن است ممکن است در موقعیت به مرتفع کردن خواستن این گروه نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده اینطوری شد، خیلی هم است. 

 • کاترین در نظر گرفته شده می‌کنی کدام ممکن است اگر عالی گروه امنیتی هر دو عالی گروه جاسوسی بخواد عالی جاسوسی رو به ایران بفرسته کدام ممکن است اون جاسوس هم خانوم باشه باید اون خانوم چه مشخصه‌هایی داشته باشه؟چه کار باید بکنه به همان اندازه بتونه به بدنه‌ی توانایی در ایران نزدیک بشه؟ باشی هم گروه‌های جاسوسی رو می‌شناسی هم به معنای واقعی کلمه هستند بدنه‌ی توانایی در جمهوری اسلامی رو؛ در نظر گرفته شده می‌کنی اگر عالی گروه جاسوسی بخواد عالی جاسوسی رو بفرسته اون زن باید چه مشخصه‌هایی داشته باشه؟

نیمه اول

۲۱۹