۱۲ مورد حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریق در سمنان به شیوع اتصال


رضا رهایی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، ضمن دقیق اینکه طی ۲ روز قبل از امروز نزدیک به ۱۲۰ مورد تصمیم همراه خود سامانه شومینه‌نشانی سمنان صورت گرفته است، ابراز داشت: کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع تصمیم ۱۲ مورد حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه را برای ادغام کردن می‌شود کدام ممکن است توسط شومینه‌نشانان به‌خوبی عملیاتی شده است.

وی بابیان اینکه اجتناب کرده اند این انواع حادثه سه مورد شومینه‌سوزی را برای ادغام کردن می‌شود، افزود: این شومینه‌سوزی‌ها برای ادغام کردن ۲ مورد حریق ضایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مورد حریق مسکونی {بوده است}.

سرپرست گروه شومینه‌نشانی سمنان بابیان اینکه ۹ مورد عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات {در این} شهرستان به شیوع پیوسته است، ابراز داشت: بیشترین آمار حوادث همراه خود ۴ مورد درمورد به محبوس شدن در کابین آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن سمنان می‌شود.

رهایی همراه خود دقیق آنکه اجتناب کرده اند مجموع حوادث سه مورد تکل حیوانات موذی، منصفانه مورد گیرکردن اعضای هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مورد پیشگیری {بوده است}، افزود: شومینه‌نشانان سمنانی در همه این حوادث کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نمایندگی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان امدادرسانی کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حوادث تلفات جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی با کیفیت صنعتی نداشت با این حال ۲ روز پرکاری را برای شومینه‌نشانان این شهر رقم زد کدام ممکن است امیدواریم هموطنان همراه خود رعایت ایده ها امنیت مراقب سلامت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار خودشان باشند.