۰۶/۰۲/۱۴۰۱ نرخ نهایی دلار، سکه و طلا در بازار


هر چند قیمت طلا در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یافته است، اما قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۱۸۰ (۲۹ هزار و ۱۸۰) تومان کاهش یافته است که نسبت به روز گذشته ۰.۵۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در ابتدای امروز قیمت دلار و سکه مانند روز گذشته در بازار کاهش یافته است.

آخرین قیمت هر اونس طلا

هر اونس طلا امروز به یک هزار و ۷۴۶ (هزار و ۷۴۶) دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۱۸ درصد کاهش داشت.

قیمت گرم طلای ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز با ۰.۰۸ درصد افزایش به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۲ لک ۴۶ هزار تومان به ۱۲ لک و ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

قیمت امروز یک مثقال طلای ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز با ۰.۱۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۴۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت دلار امروز در بازار آزاد

در بازار آزاد امروز قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۱۸۰ (۲۹ هزار و ۱۸۰) تومان رسیده که نسبت به روز گذشته ۰.۵۱ درصد کاهش داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار یکپارچه

در بازار متشکل قیمت دلار با ۱.۴۷ درصد کاهش از ۲۷ هزار و ۷۹۲ (۲۷ هزار و ۷۹۲) تومان به ۲۷ هزار و ۳۹۲ (۲۷ هزار و ۳۹۲) تومان رسید.

ارزش یورو امروز در بورس ملی

به همین ترتیب، یورو در سطح کشور با ۱.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۲۸ هزار و ۵۴۲ (۲۸ هزار و ۵۴۲) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۳۶.۶۸۶۸ هزار (۱۳۶.۶۶۸۸ هزار) تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۱۶ درصد کاهش داشت.

نصف ارزش سکه های امروزی

نیم سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار (هفتصد و هشت هزار) تومان رسید.

نرخ سکه ربع آخر

به همین ترتیب سکه چهارم بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۸۵ هزار (چهار میلیون و هشت میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه یک گرمی امروز

هر قطعه سکه گرمی در بازار داخلی ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار (دو کرور ۸۴۰ هزار) تومان است.

منبع: آفتاب