۱۴۷ میلیون جلد کتاب درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ چاپ شده استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: ۹۵ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ثبت نام کتاب های درسی را انجام داده اند و مابقی هنوز ثبت نام نکرده اند.

محمد علوی تبار گفت: تا امروز حدود ۱۲۰ میلیون دانش آموز معادل ۷۵ درصد از جامعه آماری و دانشگاهی کشور اقدام به سفارش کتاب درسی کرده اند و حدود ۱۴۷ میلیون جلد کتاب در مرحله نهایی چاپ است که به زودی چاپ می شود. کامل باشد

وی گفت: ۹۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه ثبت نام کتاب درسی را تکمیل کرده اند و بقیه هنوز ثبت نام نکرده اند.

علوی تبار افزود: دانش آموزان پایه های اول، هفتم و دهم تنها ۲۵ درصد ثبت سفارش خود را انجام داده اند و متأسفانه ۷۵ درصد دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید سفارش کتاب های درسی خود را ثبت نکرده اند.

به گفته وی، تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه و پایه در صورت تغییر محل تحصیل، مقطع یا رشته تحصیلی می توانند اطلاعات ثبت نام خود را تا ۱۰ شهریورماه اصلاح کنند.

وی در خصوص ۲ روش سفارش کتب درسی دانش آموزان گفت – در سال های گذشته روش ثبت نام به همین صورت بود و مشکل خاصی وجود نداشت، هم ثبت نام انفرادی بود و هم ثبت نام گروهی. ثبت نام انفرادی و گروهی خللی در سفارش و تفسیر کتاب های درسی ایجاد نمی کند.

وی افزود: هم دانش آموزانی که به صورت انفرادی و جمعی ثبت سفارش کتاب های درسی را انجام دهند در مدارس کتاب درسی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: از دهم مرداد ماه لغایت ۳۱ مردادماه انتقال کتب از منطقه به مدارس انجام می شود و طبق برنامه و زمان مدرسه، کتب درسی سال تحصیلی جدید از دانشگاه ارسال می شود. ۱۵ مرداد تا ۱ مرداد. در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص تمدید ثبت نام کتاب های درسی نیز گفت: باید دید تا ۱۹ مردادماه ثبت نام چگونه انجام می شود. اگر به طور کامل انجام شود خیر اما در برخی استان هایی که ثبت نام انجام نمی شود امکان تمدید آنها وجود دارد.