۱۸۱ میلیارد تومان شناسایی سود بانک سینا


بانک سینا با ارزش بازار بیش از ۵ همت در بهار ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸۱ میلیارد تومان سود خالص کسب کرد که حاکی از افزایش ۱۵ درصدی سود بانک نسبت به سال قبل است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک سینا در بهار سال ۱۴۰۱ با ارزش بازار بیش از ۵ حمت، ۱۸۱ میلیارد تومان سود خالص کسب کرد که حکایت از افزایش ۱۵ درصدی سود بانک نسبت به سال قبل دارد. .

در آن مدت بانک سینا با سرمایه ۲۵ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریالی به ازای هر سهم ۷۱ ریال سود شناسایی کرده است.

مجموع درآمد عملیاتی بانک در دوره مورد گزارش با ۲۰ درصد افزایش به ۷۲۰ میلیارد تومان رسید.

نکته مهم دیگر این است که از هزینه های این بانک ۲۸ درصد کاهش مطالبات مشکوک الوصول را شاهد بوده ایم.

عملکرد بانک سینا

لینک کوتاهلینک کپی شد!