۲ تهیه کننده سریال شهرزاد، تصویر‌ فساد در سینمای ایران راه اندازی شد شدند!


محمد امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادی رضوی تهیه کنندگان سریال شهرزاد شناخته شده به عنوان تصویر‌های فساد در سینما راه اندازی شد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیست سال حبس محکوم شدند.

به گزارش وقت صبح به نقل اجتناب کرده اند روزیاتو، سخنگوی قوه قضائیه اجتناب کرده اند محکومیت محمد امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از متهم تولید دیگری موسسه مالی سرمایه به مجموعاً ۱۷۰ سال حبس خبر داد.

ذبیح الله خداییان در نشست خبری در امروز شخصی در اتصال همراه خود فینال وضعیت پرونده موسسه مالی سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد امامی ذکر شد:

«در خصوص موسسه مالی سرمایه پرونده های متعددی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی منتهی به صدور تصمیم قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شدند.

تا حد زیادی بیاموزید: افشاگری باور نکردنی “آقای بازیگر” اجتناب کرده اند فساد در سینما

اخیرا پرونده منتهی به صدور تصمیم قطعی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که تحمل تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند.

{در این} اتصال محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام مالی به ۲۰ سال حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد مال، انفصال اجتناب کرده اند شرکت ها دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام مالی به ۱۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ماه حبس محکوم شدند.

یکی اجتناب کرده اند همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام مالی به ۲۰ سال حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد مال محکوم شده ولی چون تصمیم غیابی است اسمش را نمی گویم.

۶ متهم هم به ۲ فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد وجوه محکوم شدند.»

پیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان برگزاری جیب دادگاه محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد در چهارمین مونتاژ ی جیب دادگاه شخصی آموزش داده شده است بود: «ممکن است به بیت‌المال منصفانه ریال بدهکار نیستم کدام ممکن است هیچ طلبکار هم هستم!»

محمد امامی کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامش چیست؟

محمد امامی اجتناب کرده اند تهیه کنندگان جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره فیلم سینما است کدام ممکن است در سال‌ های فعلی نامش همراه خود فساد کلان مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی سرمایه درهم پیچیده بود. او در سال‌ های فعلی تعدادی از باری به همین اتهام بازداشت شده بود.

«تابو» خسرو معصومی، «ابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه روز» سعید کشاورزی، «خوشایند بد جلف» پیمان قاسم‌خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مبل» کیانوش عیاری همراه خود سرمایه ی او نوسازی شده‌ اند.

محمد امامی در مونتاژ سریال مورد پسند «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی نیز شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند تهیه کنندگان ورزش داشت. هادی رضوی نیز کدام ممکن است اجتناب کرده اند محکومان پرونده ی فساد در موسسه مالی سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق ذخیره فرهنگیان است، تهیه کننده ی تولید دیگری سریال شهرزاد بود. رضوی به خاطر این پرونده به ۲۰ سال حبس محکوم شد. محمد امامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادی رضوی شناخته شده به عنوان تصویر‌های فساد در سینما راه اندازی شد می‌ شوند.

در مونتاژ ی دوم جیب دادگاه محمد امامی کیفرخواست مفصل وی توسط رسول قهرمانی، مشاور دادستان قرائت شد. او به در کنار امیر فرزان راد {در این} پرونده محوریت دارند.

{در این} کیفرخواست آمده بود: «متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال متهم است به اینکه اجتناب کرده اند طریق تأثیر می گذارد در مدیران وقت موسسه مالی سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق ذخیره فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های تکیه کن به نهاد‌های مزبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجرای تیز کردن رشوه سودآور شده است مبالغ قابل توجهی را در محافظت اکتسابی تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت نامه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قرارداد حق العمل کاری اجتناب کرده اند نهاد‌های مزبور برای جامعه منسوب به شخصی خارج تنبل.»