ورژن جدید این سیستم همگام‌سازی تلفن ویندوز، اعلان‌های اندروید را در میل قرار می‌دهد

مایکروسافت در آپدیت جدیدی به Von Link هر دو پنجره های خانه ۱۱ Euro Phone منصفانه مشخصه اعلان اضافه کرده است. این نمایندگی منصفانه رابط کاربری بازطراحی شده به تماس گرفتن پنجره های خانه ۱۱ Your Phone را راه اندازی شد کرد کدام ممکن است اکنون Phone Link نامیده تبدیل می شود. احساسی افزار اعلان … ادامه

لنف ادم – تورم اندام

عالی پرس و جو: من می خواهم دختری ۲ ساله هستم کدام ممکن است اخیراً تجزیه و تحلیل داده شده است کدام ممکن است لنف ادم زیرین ساق پای راست دارد. هدف این امر باقی مانده است خاص نیست. لطفاً، می‌توانید با توجه به اینکه چه کاری می‌توانم برای کاهش تورم را انتخاب کنید و … ادامه