۲۲۰ هزار مرسوله نمایشگاه مجازی کتاب به مقصد رسید/ثبت ۳۳۰۰ بسته پستی در بخش فیزیکی
بابک افروز از ثبت ۵۶۲ هزار بسته پستی نمایشگاه مجازی از سوی ناشران تا امروز خبر داد که ۴۲۰ هزار بسته آن تحویل اداره پست شده است.