۴۰۰۰ بازیکن بازنشسته کشوری در جشنواره ورزشی به رقابت می پردازند


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضی فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد.وی در این خصوص گفت: ثبت نام اینترنتی مرحله چهارم مسابقات ورزشی بازنشستگان کشور که از ۱۹ تیرماه آغاز شده بود، ۵ تیرماه به پایان رسید و ۴۰۰۰ بازیکن بازنشسته در آن ثبت نام کردند.

وی افزود: این دوره از مسابقات از ۲۸ تیرماه در دهه های ابتدایی امامت و ولایت آغاز شد و ۴۰۰۰ بازنشسته در هشت موضوع و در دو بخش «شخصی» و «عمومی» با یکدیگر به رقابت می پردازند. .

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری برای نخستین بار در سال جاری رشته گروهی را به این مسابقات اضافه کرد و گفت: رشته های ورزشی «انفرادی» شامل «شطرنج، دارت، تنیس روی میز و تیراندازی با تفنگ بادی» است. و “General” شامل “Dodgeball (مرکزی)، طناب کشی، هندبال و پتانک” است.

مرتضی فرد افزود: نفرات برتر استان در آینده در سطح کشوری به رقابت خواهند پرداخت.