How Princess Anne’s engagement ring draws parallels to Princess Diana’s – NP Health


پرنسس آن یکی از معدود خاندان سلطنتی است که به جواهرات یاقوت کبود ترجیح می دهد، زیرا ملکه و دوشس کمبریج و شاهزاده خانم فقید ولز در دهه های اخیر از این سنگ استفاده کرده اند.

یاقوت کبود یکی از با ارزش ترین سنگ های قیمتی در جهان است و اعتقاد بر این است که نماد خاصی دارد.

استون افزود: “خانواده سلطنتی به وضوح طرفداران یاقوت کبود هستند، سنگی که به طور سنتی اعتقاد بر این است که فراوانی و برکت را به خود جلب می کند.

“از لحاظ تاریخی از آنها برای محافظت در برابر انرژی های منفی و همچنین آرام کردن ذهن، تقویت شهود و دعوت به وضوح معنوی استفاده شده است، بنابراین جای تعجب نیست که خانم های سلطنتی آنها را دوست دارند.”

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/