جی! تغییرات احساسی بعد از جراحی مصنوعی (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


تغییر در ایمپلنت سینه بعد از عمل کاهش یا افزایش حس است. احتمال تغییر دائمی در احساس قفسه سینه در همه جهات حدود 3 تا 5 درصد است و طبق داده های جدید ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در مسیر برش نزدیک هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید