وان پان هالومی و سبزیجات دریایی


این غذای یک سبزی مغذی خوشمزه شما را به جزایر یونان منتقل می کند! ذوب داخل هالومی دهان شما کاملاً با مخلوط سبزیجات مدیترانه ای مخلوط می شود ، با بالزام تمام می شود و با هوموس نرم سرو می شود. انتخاب جفت با نان پیتا به صورت عمده.

خدمت: 2

دیدگاهتان را بنویسید