کمبود کالری / مصدوم: تغذیه


من 6 ماه است که دچار کمبود کالری هستم و چندی پیش در محل کار خودم را مجروح کردم ، 2 ماه است که در باشگاه بودم و کمرم هنوز درد می کند. جی! آیا کمبود کالری باعث بهبود ستون فقرات من می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید