آیا به دنبال اطلاعات کامل در مورد قند از ذرت و منابع دیگر هستید؟ : تغذیه


به تازگی تشخیص داده شده است که من عدم تحمل غذایی دارم که یکی از آنها ذرت و نشاسته ذرت است. به نظر می رسد که اکثر (بسیاری!) غذاهای فروخته شده حاوی سایر مواد مشتق شده از ذرت هستند. برنامه ریزی اطلاعات کمی سخت تر می شود.

جی! آیا کسی در چنین شرایطی می تواند کمک کند؟ متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید