جی! مصنوعی (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


خیر ، مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین تلقیح مصنوعی و توسعه سرطان سینه ، سرکوب سیستم ایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. در حال حاضر هیچ شواهد قطعی مبنی بر تشخیص سرطان در زنان مصنوعی در بالاترین سطح وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید